EPA Yalıtımın Merkezi
Danışma Hattı 0532 277 38 07 – 0532 345 56 16

Gürültü Kontrolü

Gürültü kontrolü üç ana başlık altında toplanabilir;

Gürültü kaynağında kontrol

En etkili olmasının yanı sıra, uygulama maliyeti çoğu zaman diğer kontrol yöntemlerinden daha ekonomik olan önleyici yöntemlerdir.

Gürültüden etkilenen noktada (alıcıda) kontrol

Gürültü kaynağında kontrol koşullarının bulunmadığı durumda gürültüden etkilenen alıcı ile sınırlı olan koruyucu yöntemlerdir. Uygulanmış olduğu alıcı dışında kalan bölgelere etkisi bulunmamaktadır.

Gürültü kaynağı ile alıcı arasında kontrol (ortam gürültü kontrolü)

Gürültü kaynağında ve gürültüden etkilenen alıcı üzerinde önlem alınmasının mümkün olmadığı durumlarda yapılabilecek uygulamalardır. Kaynakta ve/veya alıcıda yapılacak uygulamalara göre etkisi daha düşüktür.

Kaynakta ve alıcıda uygulanan yöntemlerden farklı olarak ortam gürültü kontrolü gürültünün tümüyle yalıtımından ziyade şiddetinin hafifletilmesine yönelik önlemleri kapsar. Ortamda var olan yansıtıcı yüzeylerin ses yutucu malzemelerle kaplanması, yutucu malzemenin ortam içinde farklı konumlarda kullanılması (tavan – duvar yüzeylerine dikey montajı, duvar ve tavana temas etmeden boşlukta asılı olarak dizilmesi) yankılanmayı azaltma yöntemleridir.

    Başlıca uygulama alanları:
  • - Çağrı merkezleri
  • - Yönetim merkezleri
  • - Açık ofisler
  • - Alışveriş merkezleri
  • - Kapalı spor salonları
  • - Restaurant, yemekhane vb. sosyal mekanlar
  • - Hava limanları
  • - Endüstri yapıları